ISIC
UNESCO

Bucură-te din plin de viața de student!
Ia-ți legitimația ISIC-AIESEC și ai parte de cele mai tari reduceri!

AIESEC
Declar că informaţiile furnizate în acest formular sunt corecte şi autentice. Sunt de acord ca „Asociaţiei pentru Sprijinirea Tinerilor, Studenţilor şi Profesorilor” în calitate de licenţă naţională a ISTC în România să prelucreze aceste date personale pe care le-am prezentat conform Legii 677/2001 pentru buna derulare a activităţilor legate de funcţionarea programului de reduceri. De asemenea, am luat la cunoştinţă ca prin completarea formularului de adeziune devin membru al „Asociaţiei pentru Sprijinirea Tinerilor, Studenţilor şi Profesorilor” si mă oblig să respect statutul și actul constitutiv al acesteia. De asemenea, sunt de acord ca datele mele (nume, data naşterii, instituţia de învățământ, adresa de email, numărul de telefon, oraşul) să fie transferate în străinătate la: „International Association Services”. Declar că am luat la cunoştinţă condiţiile de eligibilitate pentru obţinerea legitimaţiei ISIC, că urmez cursuri la zi şi prezint în acest sens documentul doveditor al statutului meu de student la zi. Declar că am prezentat datele mele personale în mod voluntar şi informațiile furnizate în acest formular sunt corecte și autentice.
Sunt conştient de propria răspundere în conformitate cu prevederile Codulului Penal al României pentru elaborarea unui document cu conținut fals sau aplicarea unei poze false pe un document.

Informare

„Asociaţia pentru Sprijinirea Tinerilor, Studenţilor şi Profesorilor” vă informează:
Formularul de aplicare pe care în calitate de viitori membri ai Asociaţiei trebuie să îl completaţi reprezintă o modalitate prin care Asociaţia noastră intră în posesia datelor dumneavoastră personale. Conform legii 677/2001, aveţi o serie de drepturi referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră. Astfel drepturile dumneavoastră menţionate şi garantate sunt:
• dreptul la informare de orice natură cu privire la datele dumneavoastră personale;
• dreptul de acces la date;
• dreptul de intervenţie asupra datelor;
• dreptul de opoziţie şi excepţiile la dreptul de opoziţie conform legii mai sus citate;
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
• dreptul de a vă adresa justiţiei.
Menționăm că în momentul înscrierii, „Asociaţia pentru Sprijinirea Tinerilor, Studenţilor şi Profesorilor” vă va solicita următoarele informații, reprezentând date cu caracter personal, respectiv: nume, prenume, data nașterii, CNP, adresa permanentă, naționalitatea, numărul de telefon, adresa de e-mail, serie și număr BI/CI/certificat de naștere, copie BI/CI/certificat naștere, copie act studii (în cazul solicitanților ISIC), copie act eliberat de angajator care atestă norma întreagă deținută (în cazul membrilor ITIC), 1 fotografie color recentă.
Pentru exercitarea oricăruia din drepturile de care beneficiați în baza legii 677/2001 vă rugăm să trimiteți în scris solicitarea dumneavoastră prin e-mail la adresa: [email protected], iar Asociația își asumă obligația ca în maximum 15 zile de la data solicitării să dea curs adresei dumneavoastra.

Condițiile de emitere a legitimațiilor și procesarea datelor personale

Ne bucurăm că ați ales să deveniți membru al comunității internaționale ISIC / ITIC / IYTC.
Site-ul www.isic.ro este proprietatea exclusiva a Asociației pentru Sprijinirea Tinerilor, Studenților și Profesorilor, cu sediul în str. Domnița Anastasia, nr. 10, et. 3, int. 005, sector 5, București. Prin completarea acestei aplicații online pentru a obține una dintre legitimațiile noastre de membru, vă exprimați implicit acordul cu termenii și condițiile prezentate mai jos.

Siguranța plăților online cu cardul

Pe site-ul www.isic.ro și pe platforma de comandă online este integrată plaforma securizată de plăți ce aparține mobilPay, un partener cu experiență în domeniu plăților online și care asigură o procesare sigură a cardurilor dumneavoastră. Partenerul nostru a dezvoltat filtre avansate antifrauda cu scopul de a identifica și a preveni tranzacțiile suspicioase. Prin mobilPay puteți plăti prin orice carte de credit sau debit emisă sub una dintre siglele: Visa, Mastercard, Discover, American Express, JCB, Wright Express, CarteBlanche & Diner’s Club.

Drepturi de autor

Întregul conținut al acestui site (texte, imagini, logo-uri, grafice, butoane, programe, elemente de grafică web, scripturi etc.) este proprietatea Asociației pentru Sprijinirea Tinerilor, Studenților și Profesorilor și este protejat conform Legii drepturilor de autor și a altor legi privind dreptul de proprietate intelectuală. Combinarea acestora (design-ul site-ului) este proprietatea exclusivă a Asociației si este protejată de aceleași legi. Folosirea fără acordul scris a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legilor în vigoare.

Legături (link-uri) către alte site-uri

Site-ul www.isic.ro poate găzdui legături (link-uri) către alte site-uri sau alte resurse. Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în întregime proprietarii acestora. Așadar, Asociația nu este responsabilă pentru nicio pagubă sau pierdere cauzată sau presupusă a fi cauzată de informațiile furnizate de site-urile sau resursele spre care trimit aceste link-uri.

Limitări ale răspunderii

Acest site folosește măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greșite a informațiilor care se află în controlul nostru. Asociația nu își asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informații cauzate de erori ale soft-ului cu care este conceput și găzduit site-ul sau pentru problemele cauzate de funcționalitatea conexiunii la internet. De asemenea, nu răspundem pentru eventuale erori în securitatea serverului care găzduiește site-ul.
Nu răspundem pentru întârzierile apărute în procesarea comenzilor primite pe site. În aceste cazuri, utilizatorul nu poate solicita către Asociație despagubiri de orice alta natură. Nu răspundem pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, up-grade-uri, etc.
Răspunderea cu privire la conținutul, corectitudinea și autenticitatea informațiilor furnizate de către utilizatorii și partenerii site-ului www.isic.ro aparține în integralitate utilizatorilor/partenerilor.
În cazul în care, din vina utilizatorului care furnizează informații incomplete sau eronate cu privire la identitatea sa, Asociația nu își poate îndeplini corespunzător atribuțiile care îi revin, acesta din urmă (aplicantul/utilizatorul) nu poate solicita rambursarea plăților efectuate decât pe cheltuiala sa.

Condiții legale

Asociația funcționează conform tuturor prevederilor legale ale statului roman. Orice tentativă de acces neautorizat la site-ul Asociației, www.isic.ro și orice încercare de fraudă va fi raportată autorităților competente. Orice conflict apărut între Asociație și utilizatorii, membrii sau potențialii beneficiari se încearcă a fi rezolvat pe cale amiabilă prin înțelegere între cele doua părți. În cazul în care acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile legale românești din acest domeniu, iar soluționarea conflictelor este de compentența instanțelor românești.
Fiind de acord cu acesti termeni și condiții de utilizare, utilizatorii site-ului își asumă în totalitate drepturile și obligațiile ce decurg din utilizarea site-ului www.isic.ro.

Statutul de membru al Asociației în calitate de posesor de legitimație ISIC / ITIC / IYTC

„Asociaţia pentru Sprijinirea Tinerilor, Studenţilor şi Profesorilor” vă informează:
Formularul de aplicare pe care în calitate de viitori membri ai Asociației trebuie să îl completați reprezintă o modalitate prin care Asociația noastră intră în posesia datelor dumneavoastră personale.
Conform legii 677/2001, aveți o serie de drepturi referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră. Astfel, drepturile dumneavoastră menționate și garantate sunt:
• dreptul la informare de orice natură cu privire la datele dumneavoastră personale;
• dreptul de acces la date;
• dreptul de intervenție asupra datelor;
• dreptul de opoziție și excepțiile la dreptul de opoziție conform legii mai sus citate;
• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
• dreptul de a vă adresa justiției.

Menționăm că în momentul înscrierii, „Asociaţia pentru Sprijinirea Tinerilor, Studenţilor şi Profesorilor” vă va solicita următoarele informații, reprezentând date cu caracter personal, respectiv: nume, prenume, data nașterii, CNP, adresa permanentă, naționalitatea, numărul de telefon, adresa de e-mail, serie și număr BI/CI/certificat de naștere, copie BI/CI/certificat naștere, copie act studii (în cazul solicitanților ISIC), copie act eliberat de angajator care atestă norma întreagă deținută (în cazul membrilor ITIC), 1 fotografie color recentă.
Pentru exercitarea oricăruia din drepturile de care beneficiați în baza legii 677/2001 vă rugăm să trimiteți în scris solicitarea dumneavoastră prin e-mail la adresa: [email protected], iar Asociația își asumă obligația ca în maximum 15 zile de la data solicitării să dea curs adresei dumneavoastra.

Prin completarea aplicației dumneavoastră pentru emiterea unei legitimații ISIC, ITIC sau IYTC, acceptați următoarele:
• ați luat la cunoștiință de faptul că este interzis ca utilizatorii site-ului să publice materiale care conţin viruşi sau alte programe cu intenţia de a distruge acest sistem sau orice informaţie care este parte componentă a acestui sistem;
• declarați că informațiile furnizate în acest formular sunt corecte și autentice și că le-ați prezentat în mod voluntar;
• declarați că ați luat la cunoștință condițiile de eligibilitate pentru obținerea legitimației de membru și prin urmare ați prezentat copii ale tuturor documentelor necesare solicitate, care fac dovada respectării acestora;
• sunteți de acord ca „Asociaţia pentru Sprijinirea Tinerilor, Studenţilor şi Profesorilor” să prelucreze aceste date personale pe care le-ați prezentat conform Legii 677/2001 pentru buna derulare a activităților legate de funcționarea programului de reduceri acordate în baza legitimațiilor de membru ISIC / ITIC / IYTC;
• ați luat la cunoștință că prin completarea formularului de adeziune deviniți membru al Asociației pentru Sprijinirea Tinerilor, Studenților și Profesorilor și vă obligați să respectați statutul și actul constitutiv al acesteia;
• sunteți de acord ca datele furnizate în acest formular să fie transferate în străinătate la ISIC Association / ISIC Global Office sau orice altă organizație delegată de aceasta, să administreze programele ISIC în România;
• datele personale ale membrilor vor putea fi transmise autorităților în drept să efectueze orice verificări justificate în baza legii, dacă acest lucru va fi solicitat în conformitate cu legile în vigoare;
• Asociația are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Scopurile colectării datelor este: confirmarea comenzii, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, emiterea voucher-ului, trimiterea de buletinele informative periodice, emiterea legitimațiilor, asigurarea transmiterii datelor în străinătate pentru centralizarea bazei de date globale a membrilor ISIC, ITIC, IYTC și pentru funcționarea programului international de reduceri, etc;
• ați luat la cunoștință faptul că veți beneficia de o legitimație de membru ID în baza căreia veți avea acces la beneficii internaționale și sunteți conștient de propria răspundere, în conformitate cu prevederile din Codul Penal al României, pentru elaborarea unui document cu conținut fals sau aplicarea unei poze false pe un document;
• nu sunteți obligat(ă) să furnizați aceste date, însă refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea efectuării comenzii;
• prin abonarea la newsletter-ele periodice se consideră ca ați acceptat primirea de e-mail-uri periodice cu informații diverse din partea organizației noastre sau a partenerilor organizației noastre;
• utilizatorii site-ului își dau acordul în privința transmiterii periodice a mesajelor cu caracter promoțional de către organizația noastră în momentul în care au introdus o adresă de e-mail în baza noastră de date. Baza de date cu e-mail-uri ale utilizatorilor nu va putea fi furnizată de către Asociație către terți, cu excepția entităților care au legătură directă cu administrarea proiectelor ISIC în România. Excepție fac Niche Marketing SRL – deținătorul oficial al licențelor ISIC, ITIC, IYTC sau alte entități cu care Asociația are colaborări de tip co-brand sau care efectuează servicii de mailing în numele Asociației;
• declarați că ați luat la cunoștiință și sunteți de acord cu toți termenii și toate condițiile prezentate în acest document.

CONTACT
ISIC România
str. Domnița Anastasia, nr.10, et.3, ap.5,
sector 5, București, 050035

ISIC

Web: www.isic.ro
Email: [email protected]
Telefon:  (021) 311 1673
Mobil:  0721 555 314

AIESEC